FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 5 Sayı: 4 Yıl: 2000
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 5 Issue: 4 Year: 2000
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Cerrahi Antimikrobiyal Profilaksi ve İstenmeyen Etkiler
Surgical Antimicrobial Prophylaxis and Adverse Effects (679 defa görüntülendi)
215 - 219
Nazif ELALDI, İlyas DÖKMETAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Diyabetik Ayak İnfeksiyonları: 179 Olgunun Değerlendirilmesi
Diabetic Foot Infections: The Evaluation of 179 Cases (671 defa görüntülendi)
220 - 228
Sercan ULUSOY, Bilgin ARDA, Fırat BAYRAKTAR, Erhan SESLİ, Mehmet Ali ÖZİNEL, Tansu YAMAZHAN, İdil ÜNAL, Gürcan KISAKOL, Mehmet TÜZÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde İnfeksiyon Nedeniyle İzlenen Hastalarda Etkenler, Risk Faktörleri, Antibiyotik Direnci ve Prognozun Değerlendirilmesi
Evaluation of the Etiology, Risk Factors, Antibiotic Resistance and Prognosis in Intensive Care Units Patients with Infection (574 defa görüntülendi)
229 - 237
Neşe SALTOĞLU, Candan ÖZTÜRK, Yeşim TAŞOVA, Şaban İNCECİK, Saime PAYDAŞ, İsmail H. DÜNDAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hemodiyaliz Hastaları ve Santral Venöz Kateter Bağlantılı İnfeksiyonlar
Haemodialysis Patients and Central Venous Catheter-Related Infections (670 defa görüntülendi)
238 - 245
Nazif ELALDI, Mehmet BAKIR, İlyas DÖKMETAŞ, M. Zahir BAKICI, Şinasi MANDUZ, Hakan ALAGÖZLÜ, Ferhan CANDAN, Özen KARADAĞ, Kasım DOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Escherichia coli, Klebsiella ve Salmonella Cinsi Bakterilerde Katı Fazda, Değişik Sıcaklıklarda Konjugatif Direnç Aktarımı
Evaluation of Resistance Transfer by Conjugation, in Escherichia coli, Klebsiella and Salmonella Species, on Solid Phase at Different Temperatures (777 defa görüntülendi)
246 - 250
Sibel GERGİN GÜNDEŞ, Aynur KARADENİZLİ, Fethiye KOLAYLI, Haluk VAHABOĞLU, Ayşe WILLKE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İntradermal Uygulamada Hepatit B Aşısının Etkinliği
Investigation on the Efficacy of Intradermal Hepatitis B Vaccination (570 defa görüntülendi)
251 - 257
Elif DOYUK, Gaye USLUER, Yurdanur AKGÜN, Gül DURMAZ, İlhan ÖZGÜNEŞ, Hasan ÇOLAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatik Granülomların Etyolojisinde Sarkoidoz ve Tüberkülozun Yeri: 56 Olgunun Geriye Dönük Değerlendirilmesi ve Literatür Derlemesi
Significance of Sarcoidosis and Tuberculosis in Etiology of Hepatic Granulomas: A Retrospective Study of 56 Cases and Literature Review (595 defa görüntülendi)
258 - 263
Ali MERT, Muammer BİLİR, Reşat ÖZARAS, Veysel TAHAN, Ali ÇETİNKAYA, Sibel YİRMİBEŞCİK, Fehmi TABAK, Recep ÖZTÜRK, Yıldırım AKTUĞLU, Gülşen ÖZBAY, Hakan ŞENTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Akut Respiratuar Distres Sendromuyla Seyreden, Mortal Sonlanan Bir Miliyer Tüberküloz Olgusu
A Fatal Miliary Tuberculosis Case Presenting as Acute Respiratory Distress Syndrome (606 defa görüntülendi)
264 - 269
Serap ŞİMŞEK, Nurgül YURTSEVEN, Abdurrahman EKSİK, Levent ÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir