FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 5 Sayı: Ek-2 Yıl: 2000
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 5 Issue: Supplement-2 Year: 2000
  Satın al  
 
 
Saccharomyces boulardii
Gül Ruhsar YILMAZ, Mustafa Aydın ÇEVİK, Serhat ÜNAL 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir