FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 5 Sayı: Ek-3 Yıl: 2000
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 5 Issue: Supplement-3 Year: 2000
  Satın al  
 
 
Tikarsilin/Klavulanik Asit
M. Arzu YETKİN, Serhat ÜNAL 
  
   
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir