FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 5 Sayı: Ek-4 Yıl: 2000
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 5 Issue: Supplement-4 Year: 2000
  Satın al  
 
 
Sulbaktam-Sefoperazon: Mikrobiyolojik, Farmakolojik
Özellikleri ve Klinik Kullanımı
Murat AKOVA 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir