FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 6 Sayı: 1 Yıl: 2001
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 6 Issue: 1 Year: 2001
  Satın al  
 
 
Editörden3 - 4
  
DERLEMELER 
 
 Bruselloz Tedavisinde Rastlanan Sorunlar
Problems of Therapy in Brucellosis (603 defa görüntülendi)
5 - 11
Onur URAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HIV İnfeksiyonunun Doğal Seyri, Sınıflandırılması ve Hastaların İlk Değerlendirmesi
Natural History and Classification of HIV Disease and Initial Evaluation of HIV Infected Adult Patient (693 defa görüntülendi)
12 - 21
Gülay SAİN GÜVEN, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bakteriyel Menenjitlerde İnflamatuvar Mekanizmalar
Inflammatory Mechanisms in Bacterial Meningitis (562 defa görüntülendi)
22 - 29
Serpil EROL, Kasım ÇETİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Nozokomiyal İnfeksiyonlardan İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Epidemiyolojik Analizi
Epidemiological Analysis of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Nosocomial Infections (699 defa görüntülendi)
30 - 36
Ufuk ÖVER, Ayşegül YAĞCI, Dilek MOLBAY, Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nozokomiyal Gram-Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu ve Kromozomal Beta-Laktamaz Varlığının Araştırılması
Investigation of Extended Spectrum and Chromosomal Beta-Lactamases in Nosocomial Gram-Negative Bacteria (574 defa görüntülendi)
37 - 41
Özlem TÜNGER, Ayşe SİVREL ARISOY, Beril ÖZBAKKALOĞLU, Hörü GAZİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Botulismus Salgını: 24 Olgunun İrdelenmesi
An Outbreak of Botulism: Evaluation of the 24 Patients (584 defa görüntülendi)
42 - 48
Rahmet ÇAYLAN, Gamze ÇAN, Kemalettin AYDIN, Uğur KOSTAKOĞLU, Cavit BOZ, Zekeriya ALİOĞLU, Müge ÜSTÜNAKIN, İftihar KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Salmonella İnfeksiyonlarında Dalak Apsesi
Splenic Abscess in Salmonella Infections (653 defa görüntülendi)
49 - 52
Ayşe ERBAY, Başak DOKUZOĞUZ, Nurcan BAYKAM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sepsis Tablosundaki İmmünkompetan Bir Hastada Gelişen Herpes Simpleks Özefajiti
Herpes Simplex Esophagitis in an Immunocompetent Host with Sepsis (603 defa görüntülendi)
53 - 56
Ömer Nuri PAMUK, Gülsüm Emel PAMUK, Aykut Ferhat ÇELİK, Fehmi TABAK, Ali MERT, Recep ÖZTÜRK, Yıldırım AKTUĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yaygın Mycobacterium fortuitum-chelonae Kompleks İnfeksiyonu Olan Hastanın Laboratuvar Tanısı
Laboratory Diagnosis in a Patient Having Disseminated Mycobacterium fortuitum-chelonae Complex Infection (616 defa görüntülendi)
57 - 61
Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Candan Çiçek SAYDAM, Özlem SOLAK, Altınay BİLGİÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Lösemik Bir Hastada Blastocystis hominis İshali (Olgu Sunumu)
Diarrhea with Blastocystis hominis in a Leukemic Patient (590 defa görüntülendi)
62 - 64
Gökhan AYGÜN, Şeniz ÖNGÖREN, Recep ÖZTÜRK, Burhan FERHANOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir