FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 6 Sayı: 1 Yıl: 2001
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 6 Issue: 1 Year: 2001
  Satın al  
 
 
Editörden3 - 4
  
DERLEMELER 
 
 Bruselloz Tedavisinde Rastlanan Sorunlar
Problems of Therapy in Brucellosis (1308 defa görüntülendi)
5 - 11
Onur URAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HIV İnfeksiyonunun Doğal Seyri, Sınıflandırılması ve Hastaların İlk Değerlendirmesi
Natural History and Classification of HIV Disease and Initial Evaluation of HIV Infected Adult Patient (2348 defa görüntülendi)
12 - 21
Gülay SAİN GÜVEN, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bakteriyel Menenjitlerde İnflamatuvar Mekanizmalar
Inflammatory Mechanisms in Bacterial Meningitis (1505 defa görüntülendi)
22 - 29
Serpil EROL, Kasım ÇETİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Nozokomiyal İnfeksiyonlardan İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Epidemiyolojik Analizi
Epidemiological Analysis of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Nosocomial Infections (1827 defa görüntülendi)
30 - 36
Ufuk ÖVER, Ayşegül YAĞCI, Dilek MOLBAY, Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nozokomiyal Gram-Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu ve Kromozomal Beta-Laktamaz Varlığının Araştırılması
Investigation of Extended Spectrum and Chromosomal Beta-Lactamases in Nosocomial Gram-Negative Bacteria (3056 defa görüntülendi)
37 - 41
Özlem TÜNGER, Ayşe SİVREL ARISOY, Beril ÖZBAKKALOĞLU, Hörü GAZİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Botulismus Salgını: 24 Olgunun İrdelenmesi
An Outbreak of Botulism: Evaluation of the 24 Patients (1551 defa görüntülendi)
42 - 48
Rahmet ÇAYLAN, Gamze ÇAN, Kemalettin AYDIN, Uğur KOSTAKOĞLU, Cavit BOZ, Zekeriya ALİOĞLU, Müge ÜSTÜNAKIN, İftihar KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Salmonella İnfeksiyonlarında Dalak Apsesi
Splenic Abscess in Salmonella Infections (1458 defa görüntülendi)
49 - 52
Ayşe ERBAY, Başak DOKUZOĞUZ, Nurcan BAYKAM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sepsis Tablosundaki İmmünkompetan Bir Hastada Gelişen Herpes Simpleks Özefajiti
Herpes Simplex Esophagitis in an Immunocompetent Host with Sepsis (1364 defa görüntülendi)
53 - 56
Ömer Nuri PAMUK, Gülsüm Emel PAMUK, Aykut Ferhat ÇELİK, Fehmi TABAK, Ali MERT, Recep ÖZTÜRK, Yıldırım AKTUĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yaygın Mycobacterium fortuitum-chelonae Kompleks İnfeksiyonu Olan Hastanın Laboratuvar Tanısı
Laboratory Diagnosis in a Patient Having Disseminated Mycobacterium fortuitum-chelonae Complex Infection (1460 defa görüntülendi)
57 - 61
Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Candan Çiçek SAYDAM, Özlem SOLAK, Altınay BİLGİÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Lösemik Bir Hastada Blastocystis hominis İshali (Olgu Sunumu)
Diarrhea with Blastocystis hominis in a Leukemic Patient (1558 defa görüntülendi)
62 - 64
Gökhan AYGÜN, Şeniz ÖNGÖREN, Recep ÖZTÜRK, Burhan FERHANOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.