FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 6 Sayı: 2 Yıl: 2001
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 6 Issue: 2 Year: 2001
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 İnfeksiyon Hastalıklarının Epidemiyolojik Analizinde Kullanılan Moleküler Tiplendirme Yöntemleri
Molecular Typing Methods for Epidemiological Analysis of Infectious Diseases (625 defa görüntülendi)
67 - 73
Ayşegül YAĞCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarına Yaklaşım
Current Approach to Diabetic Foot Infections (526 defa görüntülendi)
74 - 80
Oral ÖNCÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ventilatörle İlişkili Pnömonide Mikrobiyolojik Tanı
Microbiological Diagnosis of Ventilator-associated Pneumonia (532 defa görüntülendi)
81 - 87
Gökhan AYGÜN, Yalım DİKMEN, Recep ÖZTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Steroid Olmayan Antiinflamatuvar İlaçların İnfeksiyon Hastalıklarında Kullanımı
Nonsteroidal Antiinflammatory Drug Usage in Infectious Diseases (710 defa görüntülendi)
88 - 94
Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Çocukluk Çağı Pnömokok Menenjitlerinde Klinik Tablo ve Prognoz
Clinical Features and Prognosis in Childhood Pneumococcal Meningitis (586 defa görüntülendi)
95 - 100
Gülnar UYSAL, Zeynep ÖZHAN, Akif GÜVEN, Hülya OSKOVİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Rekürren Akut Tonsillit Olgularında Tonsil Yüzey, Çekirdek ve Arka Yüz Mikroflorasının Karşılaştırılması
The Comparison of Anterior and Posterior Surfaces and Core of Tonsil Microflora in Recurrent Acute Tonsillitis (670 defa görüntülendi)
101 - 107
Oral ÖNCÜL, M. Fevzi ÖZSOY, Ender İNCİ, Alaaddin PAHSA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HBsAg Gen Bölgesinin Böcek (Trichiplusia ni) Hücre Kültüründe Ekspresyonu
Expression of HBsAg Gene in Insect (Trichiplusia ni) Cell Culture (599 defa görüntülendi)
108 - 113
Mehmet YAPAR, Çakır GÜNEY, M. Ali SARAÇLI, Abdullah KILIÇ, Ayhan KUBAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Salmonella İzolatlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Yapımı
Extended Spectrum Beta-Lactamase Production in Salmonella Isolates (614 defa görüntülendi)
114 - 117
Özay ARIKAN AKAN, Çiğdem KUZUCU, Eda BAKTIR, Nilgün ACAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sıtma: Otuzüç Olgunun Değerlendirilmesi
Malaria: A Review of 33 Cases (613 defa görüntülendi)
118 - 125
Ali MERT, Fehmi TABAK, Reşat ÖZARAS, Recep ÖZTÜRK, Yıldırım AKTUĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Bir Behçet Hastasında Gelişen Sistemik Nocardia İnfeksiyonu
Systemic Nocardia Infection in a Patient with Behcet's Disease (670 defa görüntülendi)
126 - 130
Gülsüm Emel PAMUK, Ömer Nuri PAMUK, Fehmi TABAK, Ali MERT, Recep ÖZTÜRK, Yıldırım AKTUĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çoklu İlaç Dirençli Pseudomonas aeruginosa Tedavisinde Kolistin Kullanımı
Case Report: Colistin Use in the Treatment of Multidrug Resistant Pseudomonas aeruginosa (647 defa görüntülendi)
131 - 133
Özge TURHAN, Rabin SABA, Dilara İNAN, Veli GÜNAY, Mehmet Bakır SAYGAN, Latife MAMIKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir