FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 6 Sayı: 3 Yıl: 2001
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 6 Issue: 3 Year: 2001
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Viral Hepatitler ve Korunma
Prevention of Viral Hepatitis (598 defa görüntülendi)
137 - 144
Neşe SALTOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kandidüri: Klinik Önemi ve Tedavi Yaklaşımı
Candiduria: Clinical Significance and Principles of Treatment (630 defa görüntülendi)
145 - 150
Firdevs AKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfluenza Tedavisi ve Korunma
Prevention and Control of Influenzae (592 defa görüntülendi)
151 - 158
Esragül AKINCI, Mustafa Aydın ÇEVİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C Hastalarında İnterferon Tedavisine Yanıtın Değerlendirilmesi
Evaluation of Response to Interferon Therapy in Chronic Hepatitis B and Chronic Hepatitis C Patients (627 defa görüntülendi)
159 - 163
Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Mustafa SÜNBÜL, Kemalettin AYDIN, Bilgehan AYGEN, Ayhan AKBULUT, Salih HOŞOĞLU, İlyas DÖKMETAŞ, Sercan ULUSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane İnfeksiyonları: İnfeksiyon Oranı, Sistemlere Göre Dağılımı ve Etken Mikroorganizmalar
Nosocomial Infections in Neurology Intensive Care Unit: Infection Rate, Site Spesific Infection and Microorganisms (612 defa görüntülendi)
164 - 170
Gül Ruhsar YILMAZ, Mustafa Aydın ÇEVİK, F. Şebnem ERDİNÇ, Necla TÜLEK, Serap ÜÇLER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş: 82 Olgu Bildirisi
Fever of Unknown Origin: Report of 82 Cases (586 defa görüntülendi)
171 - 177
Yaşar KÜÇÜKARDALI, Nafiz KOÇAK, Hamza YAZICI, Zeki ÇANKIR, Selim NALBANT, Cihan TOP, Mehmet DANACI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Prevalansının Farklı Yöntemlerle Araştırılması
Assessment of The Prevalence of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) with Different Methods (673 defa görüntülendi)
178 - 183
Vildan AVKAN OĞUZ, Senay DODANLI, İpek YILDIRIM, Oğuz ÖZTÜRK, Nevin SARIGÜZEL, Engin SEBER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit C Virüs İnfeksiyonu Bulunan Hastaların Lenfositlerinde Glutatyon Peroksidaz ve Nitrik Oksit Aktiviteleri
Glutathion Peroxidase and Nitric Oxide Activities in the Lymphocytes of Patients with Hepatitis C Virus Infection (573 defa görüntülendi)
184 - 188
Aysun BAY KARABULUT, Yaşar BAYINDIR, Çetin ÖZTÜRK, Emine SÖNMEZ, Nurzen SEZGİN, Engin GÖZÜKARA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çeşitli Bakterileri Tanımlamada Kromojenik CPSID2 Besiyerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Chromogenic CPS ID2 Medium in the Identification of Bacterial Isolates (604 defa görüntülendi)
189 - 195
Ayşe Esra KARAKOÇ, Hikmet UNCU, Ayfer ÖZIŞIK, Nilgün ACAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane Kökenli GSBL Yapan 50 Klebsiella pneumoniae Suşunun Bazı Antibiyotiklere Direnç Oranları ve GSBL Belirlenmesinde Disklerarası Mesafenin Önemi
Resistance of Hospital Originated, ESBL (+) 50 Klebsiella pneumoniae Strains to Some Antibiotics and the Importance of the Distance Between Discs in Determining ESBL (610 defa görüntülendi)
196 - 200
Şükran YAVUZDEMİR, A. Derya AYSEV, Haluk GÜRİZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkinlerde Tüberküloz Lenfadenopatisi: 35 Olgunun Değerlendirilmesi
Tuberculous Lymphadenopathy in Adults: A Review of 35 Cases (569 defa görüntülendi)
201 - 205
Ali MERT, Fehmi TABAK, Reşat ÖZARAS, Recep ÖZTÜRK, Hilal AKI, Yıldırım AKTUĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir