FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 6 Sayı: 3 Yıl: 2001
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 6 Issue: 3 Year: 2001
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Viral Hepatitler ve Korunma
Prevention of Viral Hepatitis (1368 defa görüntülendi)
137 - 144
Neşe SALTOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kandidüri: Klinik Önemi ve Tedavi Yaklaşımı
Candiduria: Clinical Significance and Principles of Treatment (4055 defa görüntülendi)
145 - 150
Firdevs AKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfluenza Tedavisi ve Korunma
Prevention and Control of Influenzae (2258 defa görüntülendi)
151 - 158
Esragül AKINCI, Mustafa Aydın ÇEVİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C Hastalarında İnterferon Tedavisine Yanıtın Değerlendirilmesi
Evaluation of Response to Interferon Therapy in Chronic Hepatitis B and Chronic Hepatitis C Patients (1344 defa görüntülendi)
159 - 163
Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Mustafa SÜNBÜL, Kemalettin AYDIN, Bilgehan AYGEN, Ayhan AKBULUT, Salih HOŞOĞLU, İlyas DÖKMETAŞ, Sercan ULUSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane İnfeksiyonları: İnfeksiyon Oranı, Sistemlere Göre Dağılımı ve Etken Mikroorganizmalar
Nosocomial Infections in Neurology Intensive Care Unit: Infection Rate, Site Spesific Infection and Microorganisms (1476 defa görüntülendi)
164 - 170
Gül Ruhsar YILMAZ, Mustafa Aydın ÇEVİK, F. Şebnem ERDİNÇ, Necla TÜLEK, Serap ÜÇLER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş: 82 Olgu Bildirisi
Fever of Unknown Origin: Report of 82 Cases (2987 defa görüntülendi)
171 - 177
Yaşar KÜÇÜKARDALI, Nafiz KOÇAK, Hamza YAZICI, Zeki ÇANKIR, Selim NALBANT, Cihan TOP, Mehmet DANACI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Prevalansının Farklı Yöntemlerle Araştırılması
Assessment of The Prevalence of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) with Different Methods (1972 defa görüntülendi)
178 - 183
Vildan AVKAN OĞUZ, Senay DODANLI, İpek YILDIRIM, Oğuz ÖZTÜRK, Nevin SARIGÜZEL, Engin SEBER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit C Virüs İnfeksiyonu Bulunan Hastaların Lenfositlerinde Glutatyon Peroksidaz ve Nitrik Oksit Aktiviteleri
Glutathion Peroxidase and Nitric Oxide Activities in the Lymphocytes of Patients with Hepatitis C Virus Infection (1245 defa görüntülendi)
184 - 188
Aysun BAY KARABULUT, Yaşar BAYINDIR, Çetin ÖZTÜRK, Emine SÖNMEZ, Nurzen SEZGİN, Engin GÖZÜKARA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çeşitli Bakterileri Tanımlamada Kromojenik CPSID2 Besiyerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Chromogenic CPS ID2 Medium in the Identification of Bacterial Isolates (2589 defa görüntülendi)
189 - 195
Ayşe Esra KARAKOÇ, Hikmet UNCU, Ayfer ÖZIŞIK, Nilgün ACAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane Kökenli GSBL Yapan 50 Klebsiella pneumoniae Suşunun Bazı Antibiyotiklere Direnç Oranları ve GSBL Belirlenmesinde Disklerarası Mesafenin Önemi
Resistance of Hospital Originated, ESBL (+) 50 Klebsiella pneumoniae Strains to Some Antibiotics and the Importance of the Distance Between Discs in Determining ESBL (1289 defa görüntülendi)
196 - 200
Şükran YAVUZDEMİR, A. Derya AYSEV, Haluk GÜRİZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkinlerde Tüberküloz Lenfadenopatisi: 35 Olgunun Değerlendirilmesi
Tuberculous Lymphadenopathy in Adults: A Review of 35 Cases (1785 defa görüntülendi)
201 - 205
Ali MERT, Fehmi TABAK, Reşat ÖZARAS, Recep ÖZTÜRK, Hilal AKI, Yıldırım AKTUĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenleme



Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.