FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 6 Sayı: 4 Yıl: 2001
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 6 Issue: 4 Year: 2001
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Biyoterörizm ve Biyolojik Savunma
Bioterrorism and Biological Defense (2103 defa görüntülendi)
209 - 224
Levent DOĞANCI, Mehmet BAYSALLAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Atipik Etkenlerin Araştırılması
Investigation of Atypical Agents in Respiratory Tract Infections (1251 defa görüntülendi)
225 - 230
Sedat KAYGUSUZ, İftihar KÖKSAL, Uğur KOSTAKOĞLU, Selçuk KAYA, Özlem BAYRAKTAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olan Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının 'Arbitrarily Primed-Polymerase Chain Reaction (AP-PCR)' Yöntemi ile Epidemiyolojik İncelemesi
Epidemiological Analysis of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains Isolated From Hospital Infections by Using Arbitrarily Primed-Polymerase Chain Reaction (AP-PCR) (1565 defa görüntülendi)
231 - 239
Serap ŞİMŞEK YAVUZ, Sesin KOCAGÖZ, Paşa GÖKTAŞ, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Diabetes Mellituslu Hastalarda Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı ve Diyabet Süresi ile İlişkisi
The Frequency of Asymptomatic Bacteriuria in Patients with Diabetes Mellitus and Relation with the Duration of Diabetes (2076 defa görüntülendi)
240 - 248
Tülay GÖRMÜŞ, Mehmet BAKIR, Nazif ELALDI, İlyas DÖKMETAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bruselloz Olgularında Eritrosit İçi ve Lenfosit İçi Glutatyon Peroksidaz Aktiviteleri
Intraerythrocytic and Intralymphocytic Glutathion Peroxidase Enzyme Activities in Patients with Brucellosis (1631 defa görüntülendi)
249 - 253
Aysun BAY KARABULUT, Emine SÖNMEZ, Yaşar BAYINDIR, Engin M. GÖZÜKARA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türleri İçerisinde Candida dubliniensis Varlığının Araştırılması
Investigation of Candida dubliniensis in Candida spp. Positive Blood Cultures (1382 defa görüntülendi)
254 - 259
Alper TEKELİ, İştar DOLAPÇI, Sedef BENGİSUN, Derya AYSEV, Haluk GÜRİZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş: 17 Yıllık Deneyim
Fever of Unknown Origin: 17 Years Experience (1538 defa görüntülendi)
260 - 266
Fehmi TABAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Otuziki İnfektif Endokardit Atağının Değerlendirilmesi
Evaluation of 32 Episodes of Infective Endocarditis (1519 defa görüntülendi)
267 - 273
Rahmet ÇAYLAN, Kemalettin AYDIN, Sedat KAYGUSUZ, İftihar KÖKSAL, Cihan ÖREM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.