FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 6 Sayı: Ek-1 Yıl: 2001
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 6 Issue: Supplement-1 Year: 2001
  Satın al  
 
 
Genişletilmiş Spektrumlu Beta-Laktamazlar:
Klinik Önemi ve Getirdiği Sorunlar
M. Fevzi ÖZSOY, Oral ÖNCÜL, Abdülkadir YILDIRIM, Alaaddin PAHSA 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir