FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 7 Sayı: 2 Yıl: 2002
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 7 Issue: 2 Year: 2002
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Gram-Pozitif Bakteri İnfeksiyonlarında Yeni İlaçlar
New Drugs for Gram-Positive Bacterial Infections (806 defa görüntülendi)
71 - 80
Özlem KURT, Emin TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yeni Prion Hastalıkları
New Prion Diseases (664 defa görüntülendi)
81 - 88
Muhan ERKUŞ, Fügen ÇOKÇA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Mycobacterium tuberculosis İnfeksiyonlarının Hızlı Tanısında FASTPlaqueTB Testinin Değerlendirilmesi
Evaluation of FASTPlaqueTB Test for the Rapid Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis Infections (658 defa görüntülendi)
89 - 93
Ali ALBAY, Özgül KISA, Orhan BAYLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Kan Kültüründen İzole Edilen Mikroorganizmalar
The Microorganisms Isolated from the Blood Cultures in an Intensive Care Unit (606 defa görüntülendi)
94 - 98
Gökhan AYGÜN, Tuğhan UTKU, Yalım DİKMEN, Birgül METE, Oktay DEMİRKIRAN, Aysan MURTEZAOĞLU, Seval ÜRKMEZ, Mesut YILMAZ, Recep ÖZTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Salmonella Türlerinde Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Pozitifliği
Detection of Extended-Spectrum Beta-Lactamases in Salmonella Species (679 defa görüntülendi)
99 - 103
Hakan AYDOĞAN, Ahmet Celal BAŞUSTAOĞLU, Ayten KÜÇÜKKARAASLAN, Çakır GÜNEY, Mustafa ÖZYURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit C Virüsünün Polimeraz Zincir Reaksiyonu Ürünlerinin Doğrudan Dizi Analizi ile Genotiplemesi
Genotyping of Hepatitis C Virus by Direct Sequence Analysis of Polymerase Chain Reaction Products (632 defa görüntülendi)
104 - 111
Selda ERENSOY, Servet GÖKSEL, Ulus Salih AKARCA, Mehmet ÖZKAHYA, Duran CANATAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberküloz Tanısında BBL-'Mycobacteria-Growth Indicator Tube (MGIT)' Yönteminin 'Löwenstein-Jensen' Besiyeri ile Karşılaştırılması ve İzole Edilen Suşların Dört Majör İlaca Karşı Dirençlerinin Değerlendirilmesi
The Comparison of the BBL-Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) with Löwenstein-Jensen Culture Media and Evaluation of the Resistance of the Isolated Strains Against Four Major Drugs (584 defa görüntülendi)
112 - 119
Bekir KOCAZEYBEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bruselloz: 146 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Brucellosis: Retrospective Evaluation of 146 Cases (618 defa görüntülendi)
120 - 125
Kutbettin DEMİRDAĞ, Mehmet ÖZDEN, Ahmet KALKAN, İlhami ÇELİK, S. Sırrı KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 İki Hastanın Kan Kültüründen İzole Edilen Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium Suşları
Vancomycine Resistant Enterococcus Strains Isolated from Blood Cultures of Two Patients (552 defa görüntülendi)
126 - 128
Esragül AKINCI, Hasan KILIÇ, Nihal KARABİBER, Mehmet KARAHAN, Sesin KOCAGÖZ, Belgin ALTUN, Serhat ÜNAL, Arzu GÜRBÜZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 BACTEC 9240 Kan Kültür Sistemiyle Bruselloz Tanısı
BACTEC 9240 Kan Kültür Sistemiyle Bruselloz Tanısı (540 defa görüntülendi)
129 - 131
Recep ÖZTÜRK, Ali MERT, Funda KOÇAK, Reşat ÖZARAS, Fatma KÖKSAL, Fehmi TABAK, Muammer BİLİR, Yıldırım AKTUĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir