FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 7 Sayı: 2 Yıl: 2002
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 7 Issue: 2 Year: 2002
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Gram-Pozitif Bakteri İnfeksiyonlarında Yeni İlaçlar
New Drugs for Gram-Positive Bacterial Infections (5009 defa görüntülendi)
71 - 80
Özlem KURT, Emin TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yeni Prion Hastalıkları
New Prion Diseases (2061 defa görüntülendi)
81 - 88
Muhan ERKUŞ, Fügen ÇOKÇA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Mycobacterium tuberculosis İnfeksiyonlarının Hızlı Tanısında FASTPlaqueTB Testinin Değerlendirilmesi
Evaluation of FASTPlaqueTB Test for the Rapid Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis Infections (1496 defa görüntülendi)
89 - 93
Ali ALBAY, Özgül KISA, Orhan BAYLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Kan Kültüründen İzole Edilen Mikroorganizmalar
The Microorganisms Isolated from the Blood Cultures in an Intensive Care Unit (1382 defa görüntülendi)
94 - 98
Gökhan AYGÜN, Tuğhan UTKU, Yalım DİKMEN, Birgül METE, Oktay DEMİRKIRAN, Aysan MURTEZAOĞLU, Seval ÜRKMEZ, Mesut YILMAZ, Recep ÖZTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Salmonella Türlerinde Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Pozitifliği
Detection of Extended-Spectrum Beta-Lactamases in Salmonella Species (1536 defa görüntülendi)
99 - 103
Hakan AYDOĞAN, Ahmet Celal BAŞUSTAOĞLU, Ayten KÜÇÜKKARAASLAN, Çakır GÜNEY, Mustafa ÖZYURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit C Virüsünün Polimeraz Zincir Reaksiyonu Ürünlerinin Doğrudan Dizi Analizi ile Genotiplemesi
Genotyping of Hepatitis C Virus by Direct Sequence Analysis of Polymerase Chain Reaction Products (1446 defa görüntülendi)
104 - 111
Selda ERENSOY, Servet GÖKSEL, Ulus Salih AKARCA, Mehmet ÖZKAHYA, Duran CANATAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberküloz Tanısında BBL-'Mycobacteria-Growth Indicator Tube (MGIT)' Yönteminin 'Löwenstein-Jensen' Besiyeri ile Karşılaştırılması ve İzole Edilen Suşların Dört Majör İlaca Karşı Dirençlerinin Değerlendirilmesi
The Comparison of the BBL-Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) with Löwenstein-Jensen Culture Media and Evaluation of the Resistance of the Isolated Strains Against Four Major Drugs (1350 defa görüntülendi)
112 - 119
Bekir KOCAZEYBEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bruselloz: 146 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Brucellosis: Retrospective Evaluation of 146 Cases (1363 defa görüntülendi)
120 - 125
Kutbettin DEMİRDAĞ, Mehmet ÖZDEN, Ahmet KALKAN, İlhami ÇELİK, S. Sırrı KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 İki Hastanın Kan Kültüründen İzole Edilen Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium Suşları
Vancomycine Resistant Enterococcus Strains Isolated from Blood Cultures of Two Patients (1335 defa görüntülendi)
126 - 128
Esragül AKINCI, Hasan KILIÇ, Nihal KARABİBER, Mehmet KARAHAN, Sesin KOCAGÖZ, Belgin ALTUN, Serhat ÜNAL, Arzu GÜRBÜZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 BACTEC 9240 Kan Kültür Sistemiyle Bruselloz Tanısı
BACTEC 9240 Kan Kültür Sistemiyle Bruselloz Tanısı (1192 defa görüntülendi)
129 - 131
Recep ÖZTÜRK, Ali MERT, Funda KOÇAK, Reşat ÖZARAS, Fatma KÖKSAL, Fehmi TABAK, Muammer BİLİR, Yıldırım AKTUĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.