FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 7 Sayı: 4 Yıl: 2002
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 7 Issue: 4 Year: 2002
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Pediatride Nozokomiyal İnfeksiyonlar: Tanı, Tedavi, Korunma-I
Nosocomial Infections in Pediatric Patients: Diagnosis, Treatment and Prevention-I (1712 defa görüntülendi)
203 - 224
Mustafa BAKIR, Ahmet SOYSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kinolon Direnci
Quinolon Resistance (1898 defa görüntülendi)
225 - 232
Zeynep GÜLAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Acinetobacter baumannii Kökenlerindeki Beta-Laktamaz Enzimlerinin İzoelektrik Odaklama Yöntemi ile Tiplendirilmesi
Identification of Beta-Lactamase Enzymes by Isoelectrical Focusing Method in Acinetobacter baumannii (1819 defa görüntülendi)
233 - 240
Emel YILMAZ, Halis AKALIN, Cüneyt ÖZAKIN, Özgül KISA, Ayhan KUBAR, Suna GEDİKOĞLU, Okan TÖRE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sitomegalovirüs Hastalığında Antijenemi Testi ile Kantitatif DNA Testinin Karşılaştırılması
Comparison of Antigenemia and Quantitative DNA Assay in Cytomegalovirus Disease (1628 defa görüntülendi)
241 - 245
Ayşın ZEYTİNOĞLU, Selda ERENSOY, Servet GÖKSEL, Hüseyin TÖZ, Nur YAPAR, Altınay BİLGİÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Osteomiyelitli Olgularımızın Değerlendirilmesi
The Review of Our Chronic Osteomyelitis Cases (1653 defa görüntülendi)
246 - 251
Özlem KANDEMİR, Volkan ÖZTUNA, Mehmet ÇOLAK, Elif ŞAHİN, Ali KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Üretral Akıntı Şikayeti ile Başvuran Hastalarda Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominisEtkenlerinin Sıklığının Araştırılması
The Frequency of Gonococcal, Chlamydial, Ureaplasma and Mycoplasma Infections in Patients with Urethral Discharge (1920 defa görüntülendi)
252 - 256
Zeynep DANSUK, Gül BAHAR, Oğuz Alp GÜRBÜZ, Tayfur DEMİRAY, Mustafa ÇAĞATAY, Ali MERT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Streptococcus pyogenes ve CAMP Testi Pozitifliği
Streptococcus pyogenes and CAMP Positivity (1708 defa görüntülendi)
257 - 259
Mesut YILMAZ, Recep ÖZTÜRK, Reşat ÖZARAS, Ali MERT, Fehmi TABAK, Yıldırım AKTUĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Perikardit ile Birlikte Seyreden Akciğer Nokardiyozu
Pulmonary Nocardiosis Presenting with Pericarditis (1896 defa görüntülendi)
260 - 264
Hürrem BODUR, Sinan AYDOĞDU, Esragül AKINCI, Talat KELEŞ, Neriman BALABAN, Mustafa Aydın ÇEVİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Acremonium spp. ile Pseudomonas mesophilica'nın Sebep Olduğu İnfektif Keratit (Olgu Sunumu)
Infective Keratitis Caused by Acremonium spp. and Pseudomonas mesophilica (A Case Report) (1935 defa görüntülendi)
265 - 268
Serpil COŞKUN, Neriman BALABAN, Semra KUŞTİMUR, Sinan SARICAOĞLU, Selma ÖZBEK, Altan ÇAYIRLI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İmmünkompetan Erişkinde Varisella Pnömonisi (Olgu Sunumu)
Varicella Pneumonia in the Immunocompetent Adult (A Case Report) (1459 defa görüntülendi)
269 - 271
Mesut YILMAZ, Reşat ÖZARAS, Recep ÖZTÜRK, Ali MERT, Fehmi TABAK, Yıldırım AKTUĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Genç Erişkinlerde Kızamığın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
Genç Erişkinlerde Kızamığın Klinik ve Laboratuvar Özellikleri (1426 defa görüntülendi)
272 - 274
Ali MERT, Reşat ÖZARAS, Fehmi TABAK, Muammer BİLİR, Aysan MÜRTEZAOĞLU, Recep ÖZTÜRK, Yıldırım AKTUĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.