FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 7 Sayı: Ek-1 Yıl: 2002
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 7 Issue: Supplement-1 Year: 2002
  Satın al  
 
 
Sulbaktam/Ampisilin
Deniz GÜR, Murat AKOVA, Güler KANRA 
  
   
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir