FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 8 Sayı: 1 Yıl: 2003
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 8 Issue: 1 Year: 2003
  Satın al  
 
 
Editörden3 - 4
  
DERLEMELER 
 
 Pediatride Nozokomiyal İnfeksiyonlar: Tanı, Tedavi, Korunma-II
Nosocomial Infections in Pediatric Patients: Diagnosis, Treatment and Prevention-II (3934 defa görüntülendi)
5 - 21
Mustafa BAKIR, Ahmet SOYSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dirençli Pnömokok İnfeksiyonlarında Antimikrobiyal İlaç Seçimi
The Selection of Antimicrobial Drug in the Treatment of Infections Due to Resistant Streptococcus pneumoniae (1301 defa görüntülendi)
22 - 26
Sercan ULUSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Rasyonel Antibiyotik Kullanımında Mikrobiyoloji Laboratuvarının Rolü
The Role of Microbiology Laboratory for the Rational Antibiotic Usage (1364 defa görüntülendi)
27 - 31
Ahmet BAŞUSTAOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yeni Kinolonlar ve Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Kullanımı
New Quinolones and Uses in the Treatment of Respiratory Infections (2205 defa görüntülendi)
32 - 39
Fatma ULUTAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Günümüzde KOAH Akut Alevlenmelerinde Antibiyotik Seçimi
Current Antibiotic Choice in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (3161 defa görüntülendi)
40 - 50
Mehmet BAKIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş: 20 Erişkin Still Hastalığı Olgusunun Değerlendirilmesi
Fever of Unknown Origin: A Review of 20 Patients with Adult-Onset Still's Disease (2076 defa görüntülendi)
51 - 57
Ali MERT, Reşat ÖZARAS,Fehmi TABAK, Muammer BİLİR, Recep ÖZTÜRK, Huri ÖZDOĞAN, Yıldırım AKTUĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 BACTEC Kültür Şişelerinden Elde Edilen İzolatların Direkt Ekimi ile Yapılan Hızlı Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri
Rapid Antimicrobial Susceptibility Testing of Isolates from BACTEC Blood Culture Bottles by Direct Inoculation (2047 defa görüntülendi)
58 - 64
Zeki YUMUK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erzurum Yöresinde Hepatit E Virüs Seroprevalansı
Hepatitis E Virus Seroprevalance in Erzurum (1276 defa görüntülendi)
65 - 69
Mustafa ERTEK, Halil YAZGI, Ömer YILMAZ, Serpil EROL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sürekli Ayaktan Periton Diyalizine Bağlı Peritonitli Hastalarda Periton Diyaliz Sıvılarından İzole Edilen Mikroorganizmaların Değerlendirilmesi
The Evaluation of Microorganisms Isolated from Peritoneal Dialysis Fluids of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) Patients with Peritonitis (1496 defa görüntülendi)
70 - 74
Tuba TURUNÇ, Lütfü SAVAŞ, Ayşegül ZÜMRÜTDAL, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonu Bulguları ile Seyreden Üç Nöro-Behçet Olgusu
Three Cases of Neuro-Behçet's Disease Mimics Central Nervous System Infection (2349 defa görüntülendi)
75 - 78
Şaban ESEN, Emel DUYAR, Mustafa SÜNBÜL, Cafer EROĞLU, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 'Weil' Hastalığı: Olgu Sunumu
Weil's Disease: A Case Report (1348 defa görüntülendi)
79 - 82
Turan BUZĞAN, Hasan IRMAK, Mustafa Kasım KARAHOCAGİL, Ömer EVİRGEN, Vildan ÖZDEMİR, Hayrettin AKDENİZ, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.