FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 8 Sayı: 2 Yıl: 2003
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 8 Issue: 2 Year: 2003
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Antibiyotik Kullanımı ve Direnç İlişkisi
Antibiotic Usage and Relationship with Resistance (747 defa görüntülendi)
89 - 110
Kurtuluş TÖRECİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Beta-Laktamazlar: Güncel Durum
Beta-Lactamases: Current Situation (752 defa görüntülendi)
111 - 123
Çiğdem BAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Biyogüvenlik ve Önemi
Biosafety in Clinical Microbiology and Its Significance (684 defa görüntülendi)
124 - 137
Efsun AKBAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Bir Üniversite Hastanesinde Beş Yıllık Süreç İçinde Gelişen Fungemiler
Fungemias at an University Hospital During Five Years Period (610 defa görüntülendi)
138 - 143
Beyza ENER, Yasemin HEPER, Sevim AKÇAĞLAR, Halis AKALIN, Cüneyt ÖZAKIN, Melda SINIRTAŞ, Okan TÖRE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit B Virüs Core Antijen Geninin Ökaryotik Açıklama Vektörüne Yerleştirilmesi
Cloning of the Core Antigen (HBcAg) Gene of Hepatitis B Virus into an Eucaryotic Expression Vector (641 defa görüntülendi)
144 - 147
Yasemin BULUT, Aykut ÖZDARENDELİ, Mehmet Ziya DOYMAZ, Zülal AŞÇI TORAMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Lejyoner Hastalığında Tanı Yaklaşımı: 1995-2002 Yılları Arasında İncelenen Olgularda Klinik, Mikrobiyolojik ve Epidemiyolojik Değerlendirme
Diagnostic Approches in Legionnaires' Disease: A Clinical, Microbiological and Epidemiological Review on Cases Between 1995-2002 (733 defa görüntülendi)
148 - 157
Efsun AKBAŞ, Ayşegül GÖZALAN, Gül Ruhsar YILMAZ, Bülent ACAR, Berrin ESEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akdeniz Benekli Ateşi: 14 Olgunun Değerlendirilmesi
Mediterranean Spotted Fever: A Review of 14 Cases (734 defa görüntülendi)
158 - 162
Ali MERT, Reşat ÖZARAS, Fehmi TABAK, Muammer BİLİR, Recep ÖZTÜRK, Yıldırım AKTUĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Akut Miyeloblastik Lösemili Bir Hastada Corynebacterium jeikeium Bakteremisi: Olgu Sunumu
Bacteremia Due to Corynebacterium jeikeium in a Patient with Acute Myeloblastic Leukemia: Case Report (787 defa görüntülendi)
163 - 166
Çiğdem KUZUCU, Emin KAYA, Bengül DURMAZ, M. Sait TEKEREKOĞLU, Neşe ALTINIŞIK, Mehmet BAYRAKTAR, İsmet AYDOĞDU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir