FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 8 Sayı: 2 Yıl: 2003
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 8 Issue: 2 Year: 2003
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Antibiyotik Kullanımı ve Direnç İlişkisi
Antibiotic Usage and Relationship with Resistance (2386 defa görüntülendi)
89 - 110
Kurtuluş TÖRECİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Beta-Laktamazlar: Güncel Durum
Beta-Lactamases: Current Situation (1946 defa görüntülendi)
111 - 123
Çiğdem BAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Biyogüvenlik ve Önemi
Biosafety in Clinical Microbiology and Its Significance (2135 defa görüntülendi)
124 - 137
Efsun AKBAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Bir Üniversite Hastanesinde Beş Yıllık Süreç İçinde Gelişen Fungemiler
Fungemias at an University Hospital During Five Years Period (1171 defa görüntülendi)
138 - 143
Beyza ENER, Yasemin HEPER, Sevim AKÇAĞLAR, Halis AKALIN, Cüneyt ÖZAKIN, Melda SINIRTAŞ, Okan TÖRE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit B Virüs Core Antijen Geninin Ökaryotik Açıklama Vektörüne Yerleştirilmesi
Cloning of the Core Antigen (HBcAg) Gene of Hepatitis B Virus into an Eucaryotic Expression Vector (1617 defa görüntülendi)
144 - 147
Yasemin BULUT, Aykut ÖZDARENDELİ, Mehmet Ziya DOYMAZ, Zülal AŞÇI TORAMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Lejyoner Hastalığında Tanı Yaklaşımı: 1995-2002 Yılları Arasında İncelenen Olgularda Klinik, Mikrobiyolojik ve Epidemiyolojik Değerlendirme
Diagnostic Approches in Legionnaires' Disease: A Clinical, Microbiological and Epidemiological Review on Cases Between 1995-2002 (1554 defa görüntülendi)
148 - 157
Efsun AKBAŞ, Ayşegül GÖZALAN, Gül Ruhsar YILMAZ, Bülent ACAR, Berrin ESEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akdeniz Benekli Ateşi: 14 Olgunun Değerlendirilmesi
Mediterranean Spotted Fever: A Review of 14 Cases (1666 defa görüntülendi)
158 - 162
Ali MERT, Reşat ÖZARAS, Fehmi TABAK, Muammer BİLİR, Recep ÖZTÜRK, Yıldırım AKTUĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Akut Miyeloblastik Lösemili Bir Hastada Corynebacterium jeikeium Bakteremisi: Olgu Sunumu
Bacteremia Due to Corynebacterium jeikeium in a Patient with Acute Myeloblastic Leukemia: Case Report (3327 defa görüntülendi)
163 - 166
Çiğdem KUZUCU, Emin KAYA, Bengül DURMAZ, M. Sait TEKEREKOĞLU, Neşe ALTINIŞIK, Mehmet BAYRAKTAR, İsmet AYDOĞDU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.