FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 8 Sayı: 3 Yıl: 2003
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 8 Issue: 3 Year: 2003
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyonlarının Dünü, Bugünü, Geleceği
Intensive Care Unit Infections: Post, Present and Future (2087 defa görüntülendi)
171 - 199
Emin TEKELİ, İffet PALABIYIKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfeksiyon Hastalıklarının Tedavisi ve Önlenmesinde Pasif Bağışıklama
Passive Immunization for Prophylaxis and Treatment of Infectious Diseases (1888 defa görüntülendi)
200 - 206
Esin ŞENOL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Febril Nötropenik Olgulardan İnfeksiyon Etkeni Olarak İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Distribution of Bacteria Isolated from Febrile Neutropenic Cases and Their Antibiotic Susceptibilities (1231 defa görüntülendi)
207 - 212
Serap GENÇER, Ayşe BATIREL, Serdar ÖZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dışkı Örneklerinde Entamoeba histolytica ve Entamoeba dispar'ın Araştırılmasında Direkt Mikroskopi ve ELISA Yöntemlerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Direct Microscopy and Enzyme Linked Immunosorbent Assay for Investigation of Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar in Stool Samples (2119 defa görüntülendi)
213 - 220
Selin NAR, Efsun AKBAŞ, Berrin ESEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit B Virüsü HBsAg Geninin Açıklama Vektörüne Yerleştirilmesi
Cloning of HBsAg Gene of Hepatitis B Virus in to an Expression Vector (1574 defa görüntülendi)
221 - 225
Aykut ÖZDARENDELİ, Neslihan KELEŞTEMUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberküloz Menenjit: 30 Olgu Bildirisi
Tuberculous Meningitis: Report of 30 Cases (1535 defa görüntülendi)
226 - 231
Pınar YÜCE, İlhami ÇELİK, Ahmet KALKAN, Kutbettin DEMİRDAĞ, Mustafa CİHANGİROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Herpes Ensefaliti: 2 Olgu Sunumu
Herpes Encephalitis: A Report of Two Cases (1936 defa görüntülendi)
232 - 236
Bilgül METE, Elif HAKKO, Reşat ÖZARAS, Sevgi ERGİN, M. Halit YILMAZ, Ali MERT, Recep ÖZTÜRK, Fehmi TABAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İki Olgu Nedeniyle 'Pacemaker' Teli Endokarditi
Pacemaker Lead Endocarditis: Report of Two Cases (1228 defa görüntülendi)
237 - 240
Serap ŞİMŞEK YAVUZ, Funda KOÇAK, Onur SOKULLU, Fuat BİLGEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfeksiyöz Mononükleozu Taklit Eden Bir Olgu Sunumu: Antikonvülzan Hipersensitivite Sendromu
A Case Report Resembling Infectious Mononucleosis: Anticonvulsant Hypersensitivity Syndrome (1915 defa görüntülendi)
241 - 244
Ayşe BATIREL, Serdar ÖZER, Gül KARAGÖZ, Emel DEMİRALP 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.